Datedit - Javascript Date picker
by Ivo Skalicky - ITPro CZ (http://www.itpro.cz)

Demonstrační formulář komponenty datedit
datedit("demo1","d.m.yyyy");
datedit("demo2","d/m/yyyy");
datedit("demo3","m/d/yyyy");
datedit("demo4");
datedit("demo5","yyyy-mm-dd HH:MM:SS");
datedit("demo6","d.m.yyyy HH:MM");
datedit("demo7","d.m.yyyy",false);
datedit("demo8","d.m.yyyy",true,"yyyy-mm-dd");

Tested on MSIE 6, MSIE 7, Mozilla Firefox 2, Opera 9